*/ ?>
loading
Helemaal goed!
Helaas, dit is niet het goede antwoord. Probeer het nog een keer

Video wordt geladen...

Wat gaat hier mis?

 • Joss fietst tegen het verkeer in.
 • Joss verleent geen voorrang.
 • Joss fietst te snel.

Moet je altijd voorrang verlenen bij een kruising?

 • Ja, bij elke kruising geef je het overige verkeer altijd voorrang.
 • Nee, bij een gelijkwaardige kruising heeft verkeer van rechts voorrang.
 • Je mag zelf weten wie je voorrang geeft, dat is beleefd.

Door welk bord weet je of jij voorrang hebt?

Helemaal goed!
Helaas, dit is niet het goede antwoord. Probeer het nog een keer

Video wordt geladen...

Wat gaat hier mis?

 • Joss fietst zonder verlichting.
 • Joss geeft geen richting aan.
 • Het jongetje lette niet op welke kant Joss uitging.

Wanneer en op welke plekken moet je richting aangeven?

 • Alleen als je rechtsaf gaat.
 • Overal waar je links of rechts afslaat.
 • Als je wilt oversteken en er komt verkeer aan.

Wat doe je nog meer als je wilt afslaan?

 • Over je schouder kijken en opletten of er geen ander verkeer jouw kant op komt.
 • Roepen welke richting je uit wilt gaan.
 • Zwaaien naar de andere fietsers om te zien of zij goed opletten.
Helemaal goed!
Helaas, dit is niet het goede antwoord. Probeer het nog een keer

Video wordt geladen...

Wat gaat hier mis?

 • Joss had 2 meter eerder moeten stoppen.
 • Joss hoeft niet zo lang stil te staan.
 • Joss had de auto voor moeten laten gaan.

Hoe lang moet je minimaal stilstaan bij een stopbord?

 • 1 seconde
 • 3 seconden
 • 60 seconden

Mag je meerijden met iemand die vóór jou al heeft gestopt?

 • Ja, maar wel snel, want er kan weer verkeer aan komen.
 • Nee, elke verkeersdeelnemer moet weer opnieuw stoppen.
 • Alleen als diegene voor jou dat goed vindt.
Helemaal goed!
Helaas, dit is niet het goede antwoord. Probeer het nog een keer

Video wordt geladen...

Wat gaat hier mis?

 • De automobilist zag Joss niet tussen de auto's vandaan komen.
 • Joss zwaaide met de verkeerde hand.
 • De automobilist toeterde veel te hard.

Waarom is tussen auto's oversteken niet veilig?

 • Je kunt de auto's beschadigen met je tas.
 • Het overige verkeer ziet je niet staan tussen twee auto's.
 • Je kunt dan niet goed zien waar de weg begint.

Kun je altijd zomaar een zebrapad oversteken?

 • Ja, want iedereen weet dat je daar voorrang moet geven aan voetgangers.
 • Nee, je moet altijd goed blijven uitkijken, stopt het verkeer wel echt voor jou?
 • Ja, dat kan als je achter andere mensen aan loopt.
Helemaal goed!
Helaas, dit is niet het goede antwoord. Probeer het nog een keer

Video wordt geladen...

Wat gaat hier mis?

 • De fietser heeft geen licht op zijn fiets.
 • De fietser rijdt te snel.
 • Joss steekt zomaar over.

Wat kun je nog meer doen om op te vallen in het donker?

 • Een radio meenemen of heel hard fluiten, zodat men je ook hoort.
 • Draag opvallend gekleurde kleding en reflecterende banden om je arm.
 • Neem een zaklamp mee en schijn ermee in het rond.

Welke verlichting heb je minimaal nodig op je fiets?

 • Een zaklamp of een schijnwerper.
 • Een wit voorlicht en een rood achterlicht (met reflector).
 • Een knipperlichtje op je arm.
Helemaal goed!
Helaas, dit is niet het goede antwoord. Probeer het nog een keer

Video wordt geladen...

Wat gaat hier mis?

 • Joss had het bord moeten schilderen.
 • Joss heeft zelf een bord gemaakt.
 • Joss had het bord met plakband extra vast moeten maken.

Wat betekent dit bord?

 • Je mag hier niet in als je ouder dan 30 bent.
 • Je mag hier niet harder dan 30 km/u rijden.
 • Je mag hier niet langzamer dan 30 km/u rijden.

Wat betekent dit bord?

 • Je moet hier rechtdoor.
 • Je moet hier omkeren.
 • Je moet hier de lucht in.

Wat betekent dit bord?

 • Pas op voor overstekende herten.
 • Pas op, hier zit een slager in de buurt.
 • Pas op: kinderboerderij!

Wat betekent dit bord?

 • Dit is een eenrichtingsstraat. Je mag er alleen van deze kant in.
 • Hier moet je omhoog kijken, en niet alleen naar links of rechts.
 • Volg deze route tot het volgende bord.
Helemaal goed!
Helaas, dit is niet het goede antwoord. Probeer het nog een keer

Video wordt geladen...

Wat gaat hier mis?

 • De vrachtwagenchauffeur let niet op.
 • Joss fietst in de dode hoek.
 • Joss fietst de verkeerde kant op, hij moest rechtdoor!

Wat is een dode hoek?

 • De ruimtes rond een vrachtwagen die de chauffeur vanuit zijn cabine niet kan zien.
 • De plaats achter op de vrachtwagen.
 • De plek onder de vrachtwagen, waar de chauffeur je niet ziet.

Welke voertuigen hebben nog meer een dode hoek?

 • Scooters
 • Sportwagens
 • Bussen en tractoren
Helemaal goed!
Helaas, dit is niet het goede antwoord. Probeer het nog een keer

Video wordt geladen...

Wat gaat hier mis?

 • Joss rijdt aan de verkeerde kant van de weg.
 • Joss is niet goed zichtbaar.
 • Joss heeft zijn verlichting niet aan.

In welke landen fietst men aan de linkerkant?

 • België, Frankrijk en Duitsland.
 • Engeland, Ierland Schotland en Nieuw-Zeeland.
 • Engeland, Ierland en Denemarken.

Wat moet je doen als iemand aan de verkeerde kant rijdt?

 • Zeggen dat de persoon aan de andere kant van de weg moet rijden.
 • Naar de persoon zwaaien
 • Hard met je hoofd nee schudden

Vraag het aan

Na vijf jaar succesvolle samenwerking op het project Verkeersplein waarmee Veilig Verkeer Nederland samen met haar gewaardeerde partner Shell op 425 locaties, 1.050 scholen heeft bezocht en ruim 75.000 kinderen van de groepen 4, 5 en 6 heeft bereikt met praktisch verkeersonderwijs, is besloten om nieuwe wegen in te slaan. Shell leverde met het Verkeersplein een heel mooie bijdrage aan verkeersveiligheid. Jongeren en educatie blijven hoog op Shell's agenda staan. Shell gaat zich meer richten op wetenschap, techniek en innovatie. In oktober dit jaar zal het startsein gegeven worden voor een nieuw op onderwijs gericht Shell-programma: Generation Discover.
VVN gaat onverminderd door met het mogelijk maken en promoten van praktisch gericht verkeersonderwijs waarvoor het Verkeersplein vijf jaar lang een 'eyeopener' is geweest. Kinderen leren nu eenmaal het best door te doen! Via het VVN-Schoolpleinpakket dat bij Veilig Verkeer Nederland te bestellen is, kunnen basisscholen direct beschikken over praktisch verkeersonderwijs voor werkelijk alle groepen. Meer weten:

Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Deze voorwaarden vormen de overeenkomst tussen Shell Nederland B.V. (Shell) en de deelnemende school met betrekking tot het Shell-VVN Verkeerspleinprogramma.
 • Het Shell-VVN Verkeerspleinprogramma bestaat uit een aantal onderdelen. Deze helpen kinderen uit groep 4, 5 en 6 van de basisschool vertrouwd te raken met bepaalde verkeersregels en - situaties. Daarnaast wordt de fietsbehendigheid van de kinderen geoefend.
 • Het is noodzakelijk dat er tijdens het uitvoeren van het programma een leerkracht en daarnaast twee hulpouders beschikbaar zijn om te assisteren met het Verkeersplein. Zij zullen worden ingezet om kinderen te wijzen op bepaalde risicovolle situaties en/of het wijzen op het niet naleven van verkeersregels of zij zullen anderszins worden ingezet om te assisteren. E.e.a. in overleg met de leerkracht en hulpouders.
 • Het programma begint exact op tijd. Scholen zijn ervoor verantwoordelijk dat de deelnemende leerlingen op tijd op de betreffende locatie zijn. Met het opzetten van het Verkeersplein zijn aanzienlijke kosten gemoeid en er wordt daarom verwacht dat alle leerlingen op tijd aanwezig zijn. Bij te laat komen kan het programma niet worden afgemaakt, aangezien de volgende klas dan alweer klaar staat.
 • Aan een programma kunnen maximaal 30 leerlingen deelnemen.
 • Bij meer dan 30 leerlingen is opsplitsing noodzakelijk en moet eventueel een extra vervolgprogramma worden gepland. Voor scholen in het speciaal onderwijs geldt een maximum van 20 leerlingen.
 • Bij het aanvragen van het Shell-VVN Verkeersplein dient de school een een terrein aan te wijzen in de omgeving van de school met een minimale afmeting van 15 x 28 meter. Dit terrein dient een verharde en zo vlak mogelijke ondergrond te hebben. Daarnaast moet het terrein goed bereikbaar zijn voor een truck met trailer van in totaal 12 meter en moet er stroom aanwezig zijn of moet er een mogelijkheid zijn om een aggregaat te plaatsen.
 • Bij het aanvragen van een Shell-VVN Verkeersplein dient er rekening mee te worden gehouden dat een vergunning bij de gemeente dient te worden aangevraagd indien het Shell-VVN Verkeersplein op openbaar terrein zal worden opgezet. Dit kan voor u worden geregeld, maar u dient er rekening mee te houden dat dit enkele weken in beslag zal nemen.
 • Het terrein dient te kunnen worden afgezet zodat het veilig is voor kinderen om te oefenen.

Voorbereiding van het programma

 • De leerkracht(en) dienen van te voren het toegestuurde lesmateriaal goed door te nemen en het programma voor te bereiden. De leerkracht kan bij eventuele vragen of onduidelijkheden contact opnemen via info@verkeerspleinen.nl .
 • Bij het toegestuurde lesmateriaal is informatie gevoegd die kan worden gebruikt om het programma na te bespreken in de klas.
 • De school dient de deelnemende leerlingen vooraf kenbaar te maken dat zij hun kleding moeten aanpassen aan de activiteit en het weer (regenpak/jas/handschoenen).

Programma

 • Starttijd van de eerste les is om 09:00 uur, de tweede les om 10.00 uur, de derde les begint om 11:00 uur, de vierde les zal om 13.00 uur starten en de vijfde om 14.00 uur.
 • Duur: ca. 1 uur per praktijkles.

Slotopmerkingen

 • (Verkeers-)veiligheid staat bij het uitvoeren van het project bij Shell en VVN hoog in het vaandel. Indien blijkt dat er niet voldaan kan worden aan de hierboven gestelde voorwaarden, dan kan de teamleiding besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden of het al dan niet tijdelijk, te staken.
 • Shell-VVN Verkeersplein verzorgt het programma voor de groepen 4, 5 en 6. De leerkracht is hierbij aanwezig en houdt toezicht op en is verantwoordelijk voor de kinderen.
 • De school dient zorg te dragen voor een toereikende aansprakelijkheidsverzekering.
 • Shell en VVN zijn niet aansprakelijk voor het voor, tijdens of na de Shell-VVN Verkeerspleintraining ontstaan van enige (directe of indirecte) schade en/of letsel en de school zal Shell en VVN dienaangaande vrijwaren.
 • Bij erg slecht weer, of in geval van enige andere overmacht van de zijde van Shell-VVN Verkeersplein, besluit de teamleiding in overleg met de schoolleiding of het Shell-VVN Verkeersplein al dan niet doorgaat. De school kan op generlei wijze aanspraak maken op enige vergoeding.In overleg zal vervolgens een nieuwe datum worden afgesproken.
 • Om problemen met omwonenden te voorkomen is het aan te bevelen dat de school de huizen/bewoners die mogelijk overlast kunnen ondervinden van het Shell-VVN Verkeersplein 1 of 2 dagen van te voren informeert d.m.v. een kort briefje, dat het Shell-VVN Verkeersplein in hun straat een programma gaat uitvoeren en evt. dat de gemeente daarvoor een vergunning heeft verstrekt.
 • De teamleiding van het Shell-VVN Verkeersplein heeft een EHBO-training gevolgd en op het Verkeersplein is een complete EHBO-tas aanwezig.
 • Er kunnen tijdens het bezoek van de school aan het Shell-VVN Verkeersplein videofilm- of foto-opnames worden gemaakt. De school wordt verzocht de ouders hierover te informeren en eventueel bezwaar hiertegen kenbaar te maken aan de teamleiding van het Shell-VVN Verkeersplein.
 • De school zal er voor zorgen dat het team van het Shell-VVN Verkeersplein van toiletten gebruik kan maken. Indien dit niet mogelijk blijkt, dient de school dit aan te geven.
 • Voor de evaluatie van het uitgevoerde programma wordt een digitaal evaluatieformulier toegestuurd met het verzoek dit ingevuld retour te zenden.

Kosten

 • Wij doen veel moeite voor (en er zijn aanzienlijke kosten gemoeid met) het opzetten van het Verkeersplein bij u in de buurt. Dat gebeurt in beginsel kostenloos. Wij verwachten dan ook van de scholen die zich opgeven dat ze ook daadwerkelijk aanwezig zullen zijn bij de praktijkles met de door hen opgegeven klassen. Mocht een school de gemaakte afspraken niet nakomen dan zullen wij, behoudens overmacht aan de zijde van de school, een bedrag van Euro 750,- per gemist praktijklesuur in rekening brengen indien een of meerdere klassen niet aanwezig zijn. In geval van overmacht stelt de school het Shell-VVN Verkeersplein team via info@verkeerspleinen.nl z.s.m. in kennis van de bijzonderheden die het de school beletten de praktijkles doorgang te laten vinden.

Tom over het

Verkeersplein

Wat is het Mobiele Verkeersplein en
hoe werkt het? 

Shell & VVN

Verkeersplein

Basisschoolkinderen wegwijs maken met verkeers-
regels en verkeerssituaties in Nederland. 

Nieuw lespakket

nu te bestellen

Ons lespakket is vernieuwd en weer helemaal up
to date. 

 

Na vijf jaar succesvolle samenwerking op het project Verkeersplein waarmee Veilig Verkeer Nederland samen met haar gewaardeerde partner Shell op 425 locaties, 1.050 scholen heeft bezocht en ruim 75.000 kinderen van de groepen 4, 5 en 6 heeft bereikt met praktisch verkeersonderwijs, is besloten om nieuwe wegen in te slaan. Shell leverde met het Verkeersplein een heel mooie bijdrage aan verkeersveiligheid. Jongeren en educatie blijven hoog op Shell's agenda staan. Shell gaat zich meer richten op wetenschap, techniek en innovatie. In oktober dit jaar zal het startsein gegeven worden voor een nieuw op onderwijs gericht Shell-programma: Generation Discover.
VVN gaat onverminderd door met het mogelijk maken en promoten van praktisch gericht verkeersonderwijs waarvoor het Verkeersplein vijf jaar lang een 'eyeopener' is geweest. Kinderen leren nu eenmaal het best door te doen! Via het VVN-Schoolpleinpakket dat bij Veilig Verkeer Nederland te bestellen is, kunnen basisscholen direct beschikken over praktisch verkeersonderwijs voor werkelijk alle groepen. Meer weten:

Verkeersplein

Verkeer leren in de praktijk

Op het Mobiele Verkeersplein raken scholieren uit groep 4, 5 en 6 vertrouwd met verkeersregels en -situaties. Naast de theorieles op school, leren de kinderen hier in de praktijk omgaan met verschillende verkeerssituaties.

thumbnail

Het Verkeersplein in actie

Het Mobiele Verkeersplein komt langs

Het Mobiele Verkeersplein heeft verkeersborden, skelters, fietsjes, zebrapaden en stoplichten voor een parcours. Kinderen oefenen verkeersregels en -situaties zelf, en samen met de Verkeersplein Crew. Het is leerzaam en leuk!

Meer oefenen, minder slachtoffers

Het verkeer is druk en soms moeilijk te begrijpen. Het Mobiele Verkeersplein helpt kinderen, op speelse manier, zich goed voor te bereiden op het drukke verkeer. Daarmee willen we bijdragen aan het terugdringen van het aantal jeugdige verkeersslachtoffers.

Verkeerslespakket

Eerst theorie, dan de praktijk

VVN verzorgt al jaren verkeerslespakketten voor lagere scholen. Met die ervaring maakten we een passend lespakket voor groep 4, 5 en 6. Met dit lespakket maken leraren een interactieve theorieles over verkeersveiligheid. Het pakket bestaat uit een docentenhandleiding, een vragenlijst over het niveau van de groep en instructies voor de docent.

  

Schoolpleinpakket

Leren door te doen

Scholen krijgen een uitgebreid praktijkpakket om een les over verkeers-veiligheid te maken. Op het schoolplein of in de gymzaal bootsen de leraren verkeerssituaties na met materialen uit het pakket. Hierin komt de informatie uit het verkeerslespakket tot leven.

thumbnail
 

Na vijf jaar succesvolle samenwerking op het project Verkeersplein waarmee Veilig Verkeer Nederland samen met haar gewaardeerde partner Shell op 425 locaties, 1.050 scholen heeft bezocht en ruim 75.000 kinderen van de groepen 4, 5 en 6 heeft bereikt met praktisch verkeersonderwijs, is besloten om nieuwe wegen in te slaan. Shell leverde met het Verkeersplein een heel mooie bijdrage aan verkeersveiligheid. Jongeren en educatie blijven hoog op Shell's agenda staan. Shell gaat zich meer richten op wetenschap, techniek en innovatie. In oktober dit jaar zal het startsein gegeven worden voor een nieuw op onderwijs gericht Shell-programma: Generation Discover.
VVN gaat onverminderd door met het mogelijk maken en promoten van praktisch gericht verkeersonderwijs waarvoor het Verkeersplein vijf jaar lang een 'eyeopener' is geweest. Kinderen leren nu eenmaal het best door te doen! Via het VVN-Schoolpleinpakket dat bij Veilig Verkeer Nederland te bestellen is, kunnen basisscholen direct beschikken over praktisch verkeersonderwijs voor werkelijk alle groepen. Meer weten:

Verkeersplein

Verkeer leren in de praktijk

Het Mobiele Verkeersplein is een aanvulling op de reguliere theorielessen voor scholieren uit groep 4, 5 en 6. Op het verkeersplein leren kinderen om te gaan met verschillende verkeersregels en -situaties.

Veilig verkeer en de dode hoek van vrachtauto's

Er zijn jaarlijks te veel ongelukken doordat een fietser in de dode hoek van een vrachtauto reed. Als kinderen begrijpen wat zo'n dode hoek inhoudt, kunnen ze er beter rekening mee houden. Daarom leren leerlingen van groep 4, 5 en 6 tijdens het Verkeersplein wat een chauffeur wel en niet kan zien.

Binnenkort kunnen scholen via deze website een complete 'Dode Hoek' les, conform het project 'Veilig op weg', voor groep 7 en 8 aanvragen. Hiermee leren kinderen dat de chauffeur van een vrachtauto hen vaak niet kan zien. En dat je daarom altijd rechts en ruim achter de vrachtauto moeten blijven.

thumbnail

Het Verkeersplein in actie

Maak zélf leuke lessen

Het verkeer komt tot leven met verkeersborden, skelters, fietsjes, zebrapaden en stoplichten. Kinderen oefenen verkeersregels en -situaties zelf, met de juf of meester en samen met de Verkeersplein Crew.

Een volledig lespakket

Het Mobiele Verkeersplein bestaat uit:
het verkeersplein, een verkeerslespakket, een schoolpleinpakket, leerzame video's en online quizzen.  

Lespakket verkeer

Eerst de theorie, dan de praktijk

VVN verzorgt al jaren verkeerslespakketten voor lagere scholen. Met die ervaring maakten we een passend lespakket voor groepen 4, 5 en 6. In het pakket zit een docentenhandleiding met onderdelen die leerkrachten kunnen voorbereiden in de klas, een vragenlijst over het niveau van de groep en instructies voor de docent en de twee ouders.

Betrokken ouders

Goed om te weten: we verwachten dat de school twee ouders en een juf of meester beschikbaar stelt om mee te helpen tijdens de praktijkles. Het praktijkprogramma duurt een uur per klas.

Schoolpleinpakket

Leren door te doen

Met het Schoolpleinpakket kunnen leerkrachten situaties uit het verkeer nabootsen in een les over verkeersveiligheid. Hierin komt de leerstof uit het verkeerslespakket tot leven.

thumbnail

Les van A tot Z

Het is een uitgebreid praktijkpakket waarmee de juf of meester aan ongeveer tien kinderen per keer (uit groep 1 t/m 8) les geeft over verkeersveiligheid. In het pakket zitten verkeersborden, een zebrapad en stoplichten, pionnen en een doos stoepkrijt om de verkeerssituaties mee te maken. Na de les krijgen de leerlingen een certificaat van deelname.

Het Mobiele Verkeersplein dicht bij jouw school

Het Shell-VVN Mobiele Verkeersplein reist iedere week naar een andere centrale plek in de regio, zodat alle omliggende basisscholen mee kunnen doen (lees hier waaraan een locatie moet voldoen).

Dit zijn –onder voorbehoud van het inschrijfproces– de regio‚Äôs voor voorjaar 2016:

Week 10 t/m 15Regio Midden
Week 16 en 17Regio Noord
Week 18Meivakantie (alle regio's)
Week 19 t/m 21Regio Noord
Week 22 t/m 26Regio Zuid

Meld je school aan als het Mobiele Verkeersplein in jouw regio is.

De Baas videoclip

Vette beats voor verkeersveiligheid

De Baas –featuring Monsif– is een Nederlandse hiphop nummer over verkeer en veiligheid. Agent Joss legt samen met Monsif uit wat je wél en wat je niet moet doen in het verkeer.

thumbnail

Videoclip 'De Baas'

Onderdeel van het lespakket

Muziek slaat goed aan bij de doelgroep. Daarbij, als kinderen meezingen, leren ze meteen de verkeersregels uit het hoofd. En als ze die beter kennen, zijn ze de baas in het verkeer.

Featuring Monsif

Scholieren kennen Monsif van 'Mee met me' en 'Helemaal'. Zijn deelname is een extra aanmoediging om de leerstof goed te leren.  

Helmproject

'Helm op je hoofd'

Als iedere fietser een helm droeg, zou dat veel hoofd- en hersenletsel voorkomen. De regering denkt er daarom aan om het te verplichten. Maar is dat nodig? Misschien zetten kinderen graag een helm op als ze:
1) goed snappen hoe veel veiliger het is, en
2) ze het leuk vinden om een helm te dragen.

Shell en VVN onderzochten dit met het pilotproject 'Helm op je hoofd' op vier scholen in Haarlem, Leiden, Alkmaar en Dordrecht. Kinderen van groep 3 en 4 kregen een helm, goede uitleg over het nut van de fietshelm en veel aanmoediging. Om de helm aantrekkelijker te maken kregen leerlingen een stoer zwart model cadeau met verschillende stickervellen. Zo konden ze tijdens een lesuur hun persoonlijke helm 'stylen'.

Het resultaat

40% vindt de fietshelm cool als deze leuk en persoonlijk kan worden gemaakt. En nog veel belangrijker, 44% is de fietshelm ook gaan dragen.

thumbnail

Agent Joss weet alles van helmen

Tips over helmen

Het dragen van een fietshelm hoort thuis in een les over verkeersveiligheid. Omdat het voor veel ouders en kinderen nieuw is, een aantal tips:

 1. Past precies: meet het hoofd een beetje boven de wenkbrauwen. In de helm staat een maat, die moet precies hetzelfde zijn als de omtrek van het hoofd.
 2. Gemakkelijk te verstellen: de helm moet stevig zitten, maar niet te strak. Als kinderen de helm op hebben, moet je met je vinger tussen helm en hoofd kunnen. Met goede verstelbandjes kun je dat gemakkelijk instellen.
 3. Belangrijk: de fietshelm moet ook de slapen, het voorhoofd en de achterkant van het hoofd beschermen.
 4. Val = Nieuwe kopen! Zonder uitzondering moet je als je valt een nieuwe helm kopen, ook al zie je geen barsten in de helm.
  

Video's

Hebben de scholieren op jouw school ook een leuke video gemaakt?
Stuur de YouTube-link naar video@verkeerspleinen.nl en misschien komt jouw video ook op de website.  

 • thumbnail
  De scholen zijn weer begonnen
 • thumbnail
  Verkeersregels leren op verkeersplein Boxmeer
 • thumbnail
  Kinderen laten fiets controleren
 • thumbnail
  Shell Fietshelmen
 • thumbnail
  Agent Joss weet het wel
 • thumbnail
  Veilig leren fietsen op verkeersplein
 • thumbnail
  Opening Shell & VVN Verkeersplein
 • thumbnail
  Shell & VVN Verkeersplein/Traffic Park
 • thumbnail
  De 10.000ste deelnemer van Verkeersplein
 • thumbnail
  Nam Verkeersplein Echten
Meer video's

De Baas videoclip

De Baas

Hey hippe low-riders & hi-risers! Dit zijn de dikke beats die je op je bikka veilig houden. Boom shaka laka laka boom.
Je weet het en vergeet het nooit meer met Monsif en Agent Joss. De Nederlandse hiphop over verkeer en veiligheid. Deel deze clip met je vrienden en zing het in de straat. Want wie de regels kent, die is de baas.

thumbnail

Videoclip 'De Baas'

Draag een helm

Helm op je hoofd

Het is slim om op de fiets altijd een helm te dragen. Want, een helm beschermt je hoofd. Waarom doet niet iedereen dat dan? Moet het verplicht worden?

We deden er onderzoek naar. En we ontdekten dat als je snapt waarom het veiliger is en de helm leuk vindt, je hem vanzelf gaat dragen. Vraag erover in de les en leg het je ouders uit.

thumbnail

Agent Joss weet alles van helmen

Spreekbeurt maken

Maak een vette spreekbeurt

Wil je een spreekbeurt maken over verkeersveiligheid? Leuk!
Met deze presentatie helpen we je een beetje op weg zodat jij de beste spreekbeurt houdt! Succes.  

Doe de quiz

Ben jij de quizmaster?

Ben jij een baas in het verkeer? Hier zijn acht superleuke videoquizzen. Klik er een aan en kijk of je de antwoorden weet!  

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail